فهرست

طرح درس روزانه

 

نام درس

PDF

طرح درس روزانه پرستاری سلامت جامعه

pdf

طرح درس روزانه اصول برنامه ریزی بهداشتی

pdf

طرح درس روزانه اصول مدیریت خدمات پرستاری

pdf

طرح درس روزانه پرستاري و بهداشت محیط

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بیماری های روان

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بهداشت روان

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای پستان

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای تنفسی و تبادلات گازی

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی بیماریهای سیستم عضلانی -اسکلتی و بافت همبند

pdf

طرح درس روزانه زبان تخصصی بهداشت عمومی

pdf

طرح درس روزانه زبان تخصصی پرستاری

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی3/ مبحث اختلالات متابولیکی

pdf

طرح درس روزانه پرستاري مراقبت های در منزل

pdf

طرح درس روزانه مفاهیم پایه پرستاری

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بزرگسالان/سالمندی3/ مبحث اعصاب

pdf

طرح درس روزانه پرستاري بررسی وضعیت سلامت

pdf

طرح درس روزانه اپیدمیولوژی بیماری ها ی شایع در ایران         

pdf

طرح درس روزانه بهداشت دهان و دندان

pdf

طرح درس روزانه بهداشت محیط 3

pdf

طرح درس روزانه بهداشت محیط 1

pdf

طرح درس روزانه اصول وکلیات خدمات بهداشتی و درمانی

pdf

طرح درس روزانه پاتولوژی جغرافیایی ایران

pdf

طرح درس روزانه پرستاری کودک بیمار

pdf

طرح درس روزانه پرستاری کودک سالم

pdf

طرح درس روزانه تکنولوژی آموزشی

pdf

طرح درس روزانه پرستاری بزرگسالان /سالمندی اختلالات آب و الکترولیت

pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست طرح درس اعضای هیأت علمی

اعضاء هیأت علمی

طرح درس

مهری جهانشاهی

پرستاری بیماریهای دستگاه تناسلی مردان و زنان 

پرستاری بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

روش کار در اتاق عمل اصول و فنون پرستاری

مفاهیم                                                       

اقدامات بهداشتی و کمکهای اولیه 

زهرا جنت علیپور

کودک سالم 

بیماریهای شایع کودکان

تکنولوژی آموزشی

 کودک بیمار

دکتر عباس شمسعلی نیا

پرستاری بیماریهای صعب العلاج سرطان

پرستاری بیماریهای چشم

پرستاری بیماریهای گوش

مدیریت خدمات پرستاری

فاطمه شیرین کام

بهداشت مادران و نوزادان      

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد

بهداشت مادران و کودکان

بهداشت باروری

جمعیت و تنظیم خانواده

دکتر زهرا فتوکیان

آب و الکترولیت

پستان       

تکنولوژی آموزشی

تنفس

ارتوپدی

دکتر فاطمه غفاری

بهداشت جامعه1

 پرستاری بهداشت محیط

 مدیریت خدمات پرستاری

 پرستاری بهداشت روان

هنگامه کریمی

بررسی وضعیت سلامت

پرستاری بیماریهای غدد

فرآیند پرستاری

پرستاری بیماریهای اعصاب

دکتر سپیده محمدی

 

 

محبوبه نصیری

پرستاری بیماریهای خون                   

 پرستاری بیماریهای عفونی

پرستاری در بحران و فوریت های                           

پرستاری بیماریهای قلب              

پرستاری بیماریهای گوارش

اصول و فنون پرستاری

اخلاق پرستاری

فوریت

نسرین نوابی

فرآیند یادگیری و اصول آموزش به بیمار

فناوری اطلاعات        

پرستاری بیماریهای کودکان (1)

پرستاری ویژه

فائزه نوروزی نژاد

مصون سازی فعال و انفعالی

 اصول و کلیات پزشکی 

پاتولوژی جغرافیایی ایران

 بهداشت مدارس

آموزش بهداشت و ارتباطات

اصول و کلیات خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت محیط (1)

بهداشت محیط (3)

بهداشت محیط (2)

اپیدمیولوژی بیماریهای شایع در ایران 

 اصول و کلیات اپیدمیولوژی رشته بهداشت             

اصول اپیدمیولوژی  و مبارزه با بیماریها رشته پرستاری

اصول کلیات خدمات بهداشتی

بهداشت دهان و دندان