فهرست

انباردار

 

نام و نام خانوادگي:

علی سلملیان

سمت:

انباردار

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت  منابع انسانی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

222

پست الكترونيكي:

asalmalyan@yahoo.com

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف :

1- درخواست خريد اقلام و اجناس مورد نياز واحدها با توجه به موجودي انبار

2- تطبيق كالاهاي خريداري و تحويل شده به انبار طبق نمونه اصلي آن

3- مراقبت در حفاظت و ايمني كالاها

4- هماهنگي با واحد كارپردازي

5- تحويل كالا از انبار به درخواست كنندگان

6- رسيدگي موجودي انبار و صورت برداري از كالاهاي موجود در انبار در فواصل معين
             ( انبار گرداني )

 7- ثبت اقلام وارده و خارج شده و تغييرات موجودي در كامپيوتر و امضاء كليه اسناد مربوط

 8- همكاري با بازرسان اعزامي ازحوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه

9- انجام سایر امورمحوله  بر طبق نظر مافوق