فهرست

کارشناس امور آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگي:

کلثوم  حلاجیان

سمت:

کارشناس امور آموزشی

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

221

پست الكترونيكي:

kolsomhallajian@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

شرح وظایف :

  1. همکاری با مدیران گروه و معاونت آموزشی در تهیه و تنظیم برنامه های تئوری ، بالینی و امتحانی دانشجویان
  2. انجام امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان بهداشت عمومی و ارشد  پرستاری سالمندی
  3. ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم گیری گروههای آموزشی دانشکده
  4. همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سئوالات
  5. هماهنگی با دانشجویان جهت ارزشیابی اساتید بالینی
  6.  همکاری با مسئول EDO
  7. انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق