فهرست

مسئول تحصیلات تکمیلی

مدیریت تحصیلات تکمیلی

 

  نام و نام خانوادگي:

 فاطمه غفاری

   سمت:

مسئول تحصیلات تکمیلی

 مدرک:

دکترای پرستاری

 

  شماره تماس:

01155220590

 فکس:

01155222423  

 شماره داخلی:

01155220590 

 پست الكترونيكي:

  ghafarifateme@yahoo.com

 

  مدیریت تحصیلات تکمیلی   

 

دانشکده پرستاری و مامایی  فاطمه زهرا (س) رامسر با برخورداری از اعضای هیئت علمی و آموزشی توانمند و مجرب و با برخورداری از دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد بعنوان واحدی از دانشگاه علوم پزشکی بابل  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاری اين مرز و بوم را نیز برعهده دارد.  

 

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  امیدوار است  با برنامه ریزی و همدلی  همه اعضای محترم  دانشکده، شرایط و زمینه لازم را  برای راه اندازی رشته های جدید در مقطع ارشد مبتنی بر نیازهای جامعه به منظور همراستائی با نقشه جامع سلامت کشور و نقشه علمی دانشگاه نقش بارز خود را در ارتقاء سلامت به خوبی فراهم نماید.      

 

                                                                         دکتر فاطمه غفاری  

                                                                      مسئول تحصیلات تکمیلی