فهرست

طرح های مصوب شده در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

طرح های مصوب شده در مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری:

 

ردیف

کد طرح

عنوان طرح

مجری طرح

پایان نامه یا طرح آزاد

تاریخ

1

3711

بررسی سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت همودیالیز

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

2

3360

نقش همراه در مراقبت از سالمندان بستری در بیمارستان

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

3

3282

طراحی پرسشنامه سنجش باورهای فرهنگی در قطع تغذیه شیر مادر

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

4

3695

تبیین درک و تجربه زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شمسعلی نیا

پایان نامه

1394

5

3135

تبیین تجارب زنان از عملکرد جنسی بعد از هیسترکتومی

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

6

2989

تبیین فرآیند زندگی کودکان نجات یافته از زلزله منجیل

دکترشمسعلی نیا

طرح آزاد

1394

7

3683

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

دکترشمسعلی نیا

پایان نامه

1394

8

3672

بررسی ارتباط نگرش معنوی با تحمل پذیری مراقبت کنندگان خانوادگی بیماران سالمندان مبتلا به سکته مغزی

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

9

3706

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر وضعیت سلامت روان مراقبین خانوادگی سالمندان آلزایمری

دکتر غفاری

پایان نامه

1394

10

3666

تاثیر آموزش بر شناسایی پدیده سالمندآزاری توسط پرستاران

دکتر غفاری

پایان نامه

1394

11

3277

تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی بازماندگان سرطان پستان بعد از ماستکتومی

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

12

4161

تاثیر اجرای ورزش های اروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر فتوکیان

 

پایان نامه

1395

13

4186

طراحی پرسشنامه توانمند سازی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

دکتر فتوکیان

پایان نامه

1395

14

4184

تاثیر اجرای ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر فتوکیان

طرح آزاد

1395

15

4142

مقایسه الگوی رفتاری پوشیدن سوتین در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سرطان پستان


زهرا جنت علیپور

 

طرح آزاد

1395

16

3489

بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و اضطراب افراد تحت بیوپسی مغز استخوان


دکتر غفاری

 

طرح آزاد

1395

17

4060

شیوع سو مصرف مواد

دکتر شمسعلی نیا

طرح آزاد

1395

18

3649

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر

نسترن نوروزی

طرح آزاد

1395

19

4145

عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی بر اساس دستورالعمل های کشوری هموویژیلانس در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان یاس علوم پزشکی تهران

افسانه ارزانی

طرح آزاد

1395

20

4088

بررسی ارتباط بسامد مصرف مواد غذایی، صبحانه و میان وعده با خودکارآمدی و سلامت عمومی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رامسر

هنگامه کریمی

طرح آزاد

1395

21

3832

نگرش سالمندان نسبت به استفاده از موبایل و موانع کاربردی آن

نسرین نوابی

طرح آزاد

1395

22

3656

فرآیند بهبودی در خانواده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر

دکتر شمسعلی نیا

طرح آزاد

1395

23

3701

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

دکترشمسعلی نیا

پایان نامه

1395

24

3700

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی و فشار مراقبتی مراقبین عضو خانواده ی سالمندان

دکتر غفاری

پایان نامه

1395

25

4047

بررسی تیتر آنتی بادی توکسوپلاسموزیس در زنان باردار غرب استان مازندران

دکتر غفاری

طرح آزاد

1395

26

4272

 

بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی مدل 5 آ بر خودکارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پرفشاری خون

محبوبه نصیری

پایان نامه

1395

27

4292

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری رامسر

دکتر فتوکیان

طرح آزاد

1395

28

4296

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

هنگامه کریمی

پایان نامه

1395

29

4339

تاثیر موسیقی بر اضطراب مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

دکتر جعفریان

پایان نامه

1395

30

4337

مقایسه تاثیرات دو روش حمام کردن در وان و قنداق شده بر رفتار نوزادان نارس بستری در NICU

دکتر جعفریان

پایان نامه

1395

31

4435

بررسی وضعیت تعلیم دفع(از پوشک گرفتن) در کودکان4-2 ساله در شهر رامسر

زهرا جنت علیپور

طرح آزاد

1395

32

4511

بررسی تاثیر لمس مثبت نوزاد بر خلق و خوی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

سیده فهیمه علیجانزاده زعفرانی

پایان نامه

1396

33

4621

بررسی اپیدمیولوژی سرطان پستان و توزیع سنی بیماران در بازه زمانی1385-95

آمنه محمودیان

طرح آزاد

1396

34

4616

تاثیر آموزش تلفنی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی زنان در دوره نفاس

آمنه محمودیان

طرح آزاد

1396

35

4629

حسابرسی نحوه جایگذاری و مراقبت پرستاری از PICC نوزادان بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان استان مازندران در سال 1396

صفیه  رضاپور

پایان نامه

1396

36

4620

مقایسه تاثیر هم آغوشی مادرانه با ماساژ فیلد بر میزان بیلیروبین سرم نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلیروبینمی تحت فتوتراپی بستری در بخش نوزادان

راضیه لری کناری

پایان نامه

1396

37

4639

بررسی نیازهای مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران

صدیقه  رزاقی

پایان نامه

1396

38

 

 

4823

بررسی خودکارآمدی ورزش و تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی استان های مازندران و گیلان

دکتر فاطمه غفاری

طرح آزاد

1396

39

 

4855

توسعه و روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تاثیر سالخوردگی واژن بر زندگی روزانه زنان یائسه

دکتر محمدی

طرح آزاد

1396

40

 

4870

واکاوی چالش های مراقبت پرستاری از سوء مصرف کنندگان مواد

دکتر محمدی

طرح آزاد

1396

41

 

5010

بررسی تاثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات خوردن در زنان سالمند

شراره خلیلی

پایان نامه

1396

42

 

4975

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتلا به COPD

نیره جعفری شیروانی

پایان نامه

1396

43

 

4976

بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی(تله نرسینگ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی مددجویان سالمند تحت درمان با همودیالیز

ساجده فلاح پور

پایان نامه

1396

44

 

4991

تاثیر آموزش الکترونیکی بر احساس تنهایی و انگیزش شرکت در فعالیت بدنی سالمندان

مریم صادقی حصاری

پایان نامه

1396

45

 

تاثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی و میزان سقوط زنان سالمند

عصمت نوربخش

پایان نامه

1396

46

 

بررسی ارتباط سوء رفتار توسط اعضای خانواده با کیفیت زندگی در زنان سالمند شهرستان رامسر1396

شهربانو ثابت قدم

پایان نامه

1396

47

 

بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زای دارای نوزاد بستری در بخش های نوزادان

صفیه رضاپور

پایان نامه

1396

48

 

4905

طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر در اهمال تحصیلی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ترکیبی

دکتر غفاری

پایان نامه

1396

49

 

4951

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی به مادران  بر پیامدهای کوتاه مدت سلامتی نوزادان نارس در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

نرگس عباسی نیا

پایان نامه

1396