فهرست

طرح های مصوب شده

طرح های مصوب شده در مرکزتحقیقات مراقبتهای پرستاری:

ردیف

کد طرح

عنوان طرح

مجری طرح

پایان نامه یا طرح آزاد

تاریخ

وضعیت طرح

طرح پژوهش در آموزش

طرح های بین دانشگاهی

1

3711

بررسی سوء رفتار و عوامل مرتبط با آن در سالمندان تحت همودیالیز

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

2

3360

نقش همراه در مراقبت از سالمندان بستری در بیمارستان

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

در حال اجرا

-

-

3

3282

طراحی پرسشنامه سنجش باورهای فرهنگی در قطع تغذیه شیر مادر

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

4

3695

تبیین درک و تجربه زنان سالمند از سوء مصرف مواد مخدر

دکتر شمسعلی نیا

پایان نامه

1394

پایان یافته

-

-

5

3135

تبیین تجارب زنان از عملکرد جنسی بعد از هیسترکتومی

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

6

2989

تبیین فرآیند زندگی کودکان نجات یافته از زلزله منجیل

دکترشمسعلی نیا

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

7

3683

تاثیر الگوی توانمندسازی خانواده محور در سالمندان دیابتی در معرض خطر سقوط در شهر بجنورد

دکترشمسعلی نیا

پایان نامه

1394

پایان یافته

-

-

8

3672

بررسی ارتباط نگرش معنوی با تحمل پذیری مراقبت کنندگان خانوادگی بیماران سالمندان مبتلا به سکته مغزی

دکترغفاری

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

9

3706

بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر وضعیت سلامت روان مراقبین خانوادگی سالمندان آلزایمری

دکتر غفاری

پایان نامه

1394

پایان یافته

-

-

10

3666

تاثیر آموزش بر شناسایی پدیده سالمندآزاری توسط پرستاران

دکتر غفاری

پایان نامه

1394

پایان یافته

-

-

11

3277

تاثیر توانبخشی جنسی بر کیفیت زندگی جنسی و عملکرد جنسی بازماندگان سرطان پستان بعد از ماستکتومی

دکتر غفاری

طرح آزاد

1394

پایان یافته

-

-

12

4161

تاثیر اجرای ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی روانی سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر فتوکیان

پایان نامه

1395

پایان یافته

-

-

13

4186

طراحی پرسشنامه توانمند سازی سالمندان مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه

دکتر فتوکیان

پایان نامه

1395

در حال اجرا

-

-

14

4184

تاثیر اجرای ورزشهای ایروبیک و مقاومتی بر کیفیت خواب سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی

دکتر فتوکیان

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

15

4142

مقایسه الگوی رفتاری پوشیدن سوتین در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سرطان پستان


زهرا جنت علیپور

 

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

16

3489

بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و اضطراب افراد تحت بیوپسی مغز استخوان


دکتر غفاری

 

طرح آزاد

1395

پایان یافته

-

-

17

4060

شیوع سو مصرف مواد

دکتر شمسعلی نیا

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

18

3649

بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر

نسترن نوروزی

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

19

4145

عملکرد پرستاران در زمینه ترانسفوزیون خون و فرآورده های خونی بر اساس دستورالعمل های کشوری هموویژیلانس در بخش مراقبت ویژه نوزادان مرکز آموزشی و درمانی جامع زنان یاس علوم پزشکی تهران

افسانه ارزانی

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

+

20

4088

بررسی ارتباط بسامد مصرف مواد غذایی، صبحانه و میان وعده با خودکارآمدی و سلامت عمومی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر رامسر

هنگامه کریمی

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

+

-

21

3832

نگرش سالمندان نسبت به استفاده از موبایل و موانع کاربردی آن

نسرین نوابی

طرح آزاد

1395

پایان یافته

-

-

22

3656

فرآیند بهبودی در خانواده سوء مصرف کنندگان مواد مخدر

دکتر شمسعلی نیا

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

23

3701

بررسی تاثیر آموزش بهداشت خواب بر کیفیت خواب زنان سالمند

دکترشمسعلی نیا

پایان نامه

1395

پایان یافته

-

-

24

3700

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی و فشار مراقبتی مراقبین عضو خانواده ی سالمندان

دکتر غفاری

پایان نامه

1395

در حال اجرا

-

-

25

4047

بررسی تیتر آنتی بادی توکسوپلاسموزیس در زنان باردار غرب استان مازندران

دکتر غفاری

طرح آزاد

1395

رد شده در شورای پژوهشکده سلامت

-

-

26

4272

بررسی تاثیر برنامه خودمدیریتی مدل 5 آ بر خودکارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پرفشاری خون

محبوبه نصیری

پایان نامه

1395

پایان یافته

-

-

27

4292

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری رامسر

دکتر فتوکیان

طرح آزاد

1395

پایان یافته

+

-

28

4296

بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان

هنگامه کریمی

پایان نامه

1395

پایان یافته

-

-

29

4339

تاثیر موسیقی بر اضطراب مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

دکتر جعفریان

پایان نامه

1395

در حال اجرا

-

+

30

4337

مقایسه تاثیرات دو روش حمام کردن در وان و قنداق شده بر رفتار نوزادان نارس بستری در NICU

دکتر جعفریان

پایان نامه

1395

در حال اجرا

-

+

31

4435

بررسی وضعیت تعلیم دفع(از پوشک گرفتن) در کودکان4-2 ساله در شهر رامسر

زهرا جنت علیپور

طرح آزاد

1395

در حال اجرا

-

-

32

4511

بررسی تاثیر لمس مثبت نوزاد بر خلق و خوی مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

سیده فهیمه علیجانزاده زعفرانی

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

33

4621

بررسی اپیدمیولوژی سرطان پستان و توزیع سنی بیماران در بازه زمانی1385-95

آمنه محمودیان

طرح آزاد

1396

در حال اجرا

-

-

34

4616

تاثیر آموزش تلفنی مراقبت از خود بر کیفیت زندگی زنان در دوره نفاس

آمنه محمودیان

طرح آزاد

1396

در حال اجرا

-

-

35

4629

حسابرسی نحوه جایگذاری و مراقبت پرستاری از PICC نوزادان بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان استان مازندران در سال 1396

صفیه  رضاپور

پایان نامه

1396

رد شده در شورای پژوهشکده سلامت

-

+

36

4620

مقایسه تاثیر هم آغوشی مادرانه با ماساژ فیلد بر میزان بیلیروبین سرم نوزادان ترم مبتلا به هیپربیلیروبینمی تحت فتوتراپی بستری در بخش نوزادان

راضیه لری کناری

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

37

4639

بررسی نیازهای مادران دارای نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی بابل و مازندران

صدیقه  رزاقی

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

38

4823

بررسی خودکارآمدی ورزش و تغذیه در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی استان های مازندران و گیلان

دکتر فاطمه غفاری

طرح آزاد

1396

در حال اجرا

-

-

39

4855

توسعه و روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه تاثیر سالخوردگی واژن بر زندگی روزانه زنان یائسه

دکتر محمدی

طرح آزاد

1396

در حال اجرا

-

-

40

4870

واکاوی چالش های مراقبت پرستاری از سوء مصرف کنندگان مواد

دکتر محمدی

طرح آزاد

1396

در حال اجرا

-

-

41

5010

بررسی تاثیر برنامه پیاده روی گروهی بر اضطراب اجتماعی اندام و اختلالات خوردن در زنان سالمند

شراره خلیلی

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

-

42

4975

ارتباط درک از حمایت اجتماعی خانواده با رفتارهای خودمراقبتی سالمندان مبتلا به COPD

نیره جعفری شیروانی

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

-

43

4976

بررسی تاثیر آموزش و پیگیری تلفنی(تله نرسینگ) بر عوامل تنیدگی آور و خستگی مددجویان سالمند تحت درمان با همودیالیز

ساجده فلاح پور

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

-

44

5082

تاثیر ورزش تایچی بر عملکرد فیزیکی و میزان سقوط زنان سالمند

عصمت نوربخش

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

-

45

 

بررسی ارتباط سوء رفتار توسط اعضای خانواده با کیفیت زندگی در زنان سالمند شهرستان رامسر1396

شهربانو ثابت قدم

پایان نامه

1396

رد شده در شورای پژوهشکده سلامت

-

-

46

 

بررسی تاثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در مادران نخست زای دارای نوزاد بستری در بخش های نوزادان

صفیه رضاپور

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

47

4905

طراحی و روانسنجی پرسشنامه عوامل موثر در اهمال تحصیلی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه ترکیبی

دکتر غفاری

پایان نامه

1396

در حال اجرا

+

-

48

4951

تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی به مادران  بر پیامدهای کوتاه مدت سلامتی نوزادان نارس در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان

نرگس عباسی نیا

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

49

5040

بررسی تاثیر صوت قران بر متغیرهای فیزیولوژیک و اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بیمارستان آموزشی درمانی روحانی بابل

عادله صائبی امیری

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

50

 

نقش باورهای مذهبی بر پیشگویی استرس ادراک شده و شیوه های مقابله با آن در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی بابل

دکتر یدالله پور

پایان نامه

1396

در حال اجرا

-

+

51

5194

بررسی عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1396

دکتر علی ذبیحی

طرح آزاد

1396

رد شده در شورای پژوهشکده سلامت

-

+

52

5345

تأثیر بکارگیری الگوی اورم بر رفتارهای خودمراقبتی زنان سالمند مبتلا به پرفشاری خون شهررامسر

شهربانو ثابت قدم

پایان نامه

1397

در حال اجرا

-

-

53

5285

ارتباط بین احساس تنهایی و وضعیت تغذیه سالمندان ساکن شهر رامسر

مریم صادقی حصاری

پایان نامه

1397

در حال اجرا

-

-