فهرست

مسئول نقلیه

 

نام و نام خانوادگي:

علی اصغر سلیمان نژاد

سمت:

مسئول نقلیه

مدرک و رشته تحصیلی:

دیپلم  

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

212

پست الكترونيكي:

asghar1350@chmail.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف

1-  برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان به نقاط مختلف شهر جهت كارهاي عملي در بيمارستانها

2- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت سرويس رفت و برگشت دانشجويان جهت بازديد از خانه هاي بهداشت و اردوهاي دانشجويي

3- برنامه ريزي و هماهنگي با رانندگان جهت جابجائي مديران و اساتيد

4-  نظارت در رسيدگي به تصادفات ، تخلفات رانندگي ، جرائم رانندگي و . . .

5- نظارت در ثبت ميزان سوخت و كاركرد اتومبيل ها در دفتر و تحويل به حسابداري و گرفتن كارت سوخت

6- نظارت در تغيير و تحويل اتومبيل ها بين رانندگان

7- نظارت در جهت حفظ و نگهداري وسائط نقليه توسط رانندگان

8- نظارت برحفظ و نگه داری خودروها              

 

رانندگان:

                        مرتضی نهاوندی محمد ابراهیمیان

 

                                          شرح وظايف

 

 

 1-  بازدید و کنترل کلیه قسمت ها و تجهیزات ، وسایل و لوازم و متعلقات خودرو قبل و بعد از حرکت

 

2- انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعمیرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات مورد نیاز

3- تنظیف و حفاظت خودرو و کلیه قعطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

4-  گزارش چگونگی وضعیت خودرو و درخواست وسایل ، لوازم و سایر نیازمندی ها

5- رعایت مسایل ایمنی ، امنیتی و حفاظتی در نقل و انتقال مقام ذی ربط و انجام وظایف و مأموریت های محوله و ارایه گزارش به مقام

6- انجام سایر امور محوله                  

تلفن : 55227527

داخلی:     226