فهرست

اولویت های پژوهشی

اولویت ها و محورهای تحقیقاتی

 

اولويت ها و محورهاي تحقيقات
1. راهکارهاي کاهش عوامل خطر در بيماريهاي قلبي عروقي، حوادث و سوانح، سرطان ها و مشکلات دوران سالمندي
2.راهکارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني و  در سالمندان
3. راهکارهای افزایش رضایت مندی جامعه از مراقبت های پرستاری
4.بررسي سبک زندگی و راهکارهای  کیفیت آن در سالمندان
5. بررسی نقش ویزیت در منزل  در روند بهبودی بیماری های مزمن
6. بررسی عوامل مرتبط با  خودکارآمدی در نوجوانان
7.بررسي  میزان آگاهی پرستاران از حقوق خود
8.بررسي  مسائل و مشکلات افراد سالمند  در حیطه روابط زناشویی   
9.عوامل تاثیر گزار بر سبک زندگی سالم  از دیدگاه سالمندان
10. تاثیر برنامه توانمند سازی خانواده  محور در  بستری مجدد بیماران مبتلا به بیماری های مزمن