فهرست

آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظایف مسئول IT

    

 

نام و نام خانوادگي:

مروارید کیهان ثانی

سمت:

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک و رشته تحصیلی:

مهندس کامپیوتر

شماره تماسفکس:

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱

شماره داخلی:

۲۲۴

پست الكترونيكي:

keyhansanimari@yahoo.com

 

شرح وظایف :

۱-  نصب انواع برنامه ها در رایانه ها در واحد مربوطه

۲- کنترل رایانه ها و ارائه گزارش به مقام مافوق در صورت بروز مشکل

۳- نظارت بر سیستم شبکه اینترنت در واحد مربوطه

۴- تایپ نامه ها و یاداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی

۵- تایپ دستورالعمل ها و یاداشت ها ، گزارش ها ، طرح درس ها ، اینترنت و مقالات .

۶- مطابقت مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۷- کنترل نظارت کامپیوتر ها و ویدئو پروژکتور کلاس ها

۸-  انجام سایر وظایف  محوله طبق نظر مافوق