فهرست

آمار و فناوری اطلاعات

شرح وظایف مسئول IT

      

 

نام و نام خانوادگي:

مروارید کیهان ثانی

سمت:

مسئول فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک و رشته تحصیلی:

حسابداری - دانشجوی مهندسی IT

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

224

پست الكترونيكي:

keyhansanimari@yahoo.com

 

شرح وظایف :

1-     نصب انواع برنامه ها در رایانه ها در واحد مربوطه

2-     کنترل رایانه ها و ارائه گزارش به مقام مافوق در صورت بروز مشکل

3-     نظارت بر سیستم شبکه اینترنت در واحد مربوطه

4-     تایپ نامه ها و یاداشت های اداری از روی پیشنویس های خطی

5-     تایپ دستورالعمل ها و یاداشت ها ، گزارش ها ، طرح درس ها ، اینترنت و مقالات .

6-     مطابقت مطالب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

7-     کنترل نظارت کامپیوتر ها و ویدئو پروژکتور کلاس ها

8-     انجام سایر وظایف  محوله طبق نظر مافوق