فهرست

کارشناس امور آموزشی دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگي:

ناهید  حق پرست

سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

مدرک و رشته تحصیلی:

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

220

پست الكترونيكي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

1- همکاری با مدیران گروه و معاونت آموزشی در تهیه و تنظیم برنامه های تئوری ، بالینی و امتحانی دانشجویان

2- انجام امور مربوط به ثبت نام تا فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری

3- ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم گیری گروههای آموزشی دانشکده

4- همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سئوالات

5- تنظیم فرمهای حق التدریس اساتید

6- نیاز سنجی در مورد وسایل مورد نیاز کمک آموزشی

7-هماهنگی با متصدی سمعی و بصری در مورد وسایل کمک آموزشی

8- تهیه و تنظیم پوشه های مخصوص  وسایل کمک آموزشی ( در کامپیوتر )