فهرست

کارشناس امور آموزشی دانشجویی

 

 

نام و نام خانوادگي:

ناهید  حق پرست

سمت:

کارشناس امور آموزشی و دانشجویی

مدرک و رشته تحصیلی:

فوق لیسانس برنامه ریزی آموزشی

شماره تماسفکس:

01155225151

شماره داخلی:

220

پست الكترونيكي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف کارشناس آموزش

1- انجام امور مربوط به ثبت نام و فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی پرستاری

2-انجام امور مربوط به دانشجویان حین تحصیل از قبیل صدور گواهی اشتغال به تحصیل،گزارش مشکلات آموزشی دانشجویان مانند مشروطی و غیبت بیش از حد مجاز و همچنین وضعیت تحصیل مانند ارتقاء معدل نسبت به سنوات قبل به معاونت آموزشی

3- همکاری در برگزاری امتحانات پایان ترم و تکثیر سوالات

4- مسئول امتحانات

5-تشکیل پرونده آموزشی برای دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی و تکمیل پرونده ها و انجام پیگیری های لازم

6- بایگانی کلیه نامه های رسیده و رونوشت نامه های ارسالی به دانشگاه یا سایر سازمانها

7-جمع آوری مستندات مربوط به غیبت دانشجویان(استعلاجی)

8- ثبت گزارشات مربیان و مدیر گروه از غیبت دانشجویان در کارآموزی بالین

9-کنترل انتخاب واحد، حذف و اضافه