فهرست

اسامی دانشجویان

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 98-97

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

1

سیده فاطمه زهرا منافی فر

 

2

معصومه نادر نژاد موزیرجی

 

3

سودابه لطفی پلنگی

 

4

فتانه سبزعلی پور

 

5

سیده عادله حسینی

 

6

الهه نجاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 97-96

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

1

پیمان اصل ایرانلو

 

2

فرزانه دیده ور

 

3

فاطمه سرابی

 

4

مهدی حلاجیان

 

5

زینب گلیج

 

6

فاطمه لاریجانی

 

7

نرجس خارستانی

 

8

موسی کوهساری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 96-95

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

1

شراره خلیلی

 

2

منیژه جعفری

 

3

شهربانوثابت مقدم

 

4

عصمت نوربخش

 

5

مریم صادقی

 

6

ساجده فلاح پور

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 95-94

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

1

زهرا       سام خانیانی           

Z.Samkhanian@mubabol.ac.ir

2

راضیه     ترابی چافجیری      

R.Torabi@mubabol.ac.ir

3

مجتبی     مرادی پینوندی

M.Moradi@mubabol.ac.ir

4

علی         پورحبیب               

A.Pourhabib@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول 94-93

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

1

مهدی       رستمی

 

2

عاطفه       علیپور

 

3

اعظم        سهرابی

 

4

زهرا        منتظری

 

5

سکینه     پرورشان 

 

6

رقیه       اسلامی