فهرست

قابل توجه دانشجویان گرامی در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنف

 دانشجویان گرامی در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنف از  سایت  http://azmoon.mubabol.ac.ir

                                                                                 نام کاربری: شماره دانشجویی

                                                                                رمز عبور: کد ملی

اسامی کاندیداهای شورای صنفی خرداد 1403

آقایان:  1-سیاوش  ناصری 2-امیرعلی   نوروزی

خانم ها :1-شقایق  ارحمی 2-فهیمه  ولی پور

3-فاطمه  قدسی 4-کتایون  احراری 5-راضیه عالی نژاد

ضمنا" انتخابات در تاریخ 1403/3/7  از ساعت ۸ الی ۱۴ به صورت الکترونیک برگزار می گردد.

                                                                                                                                                                                             امور دانشجویی