فهرست

قابل توجه دانشجویان گرامی جهت انجام ارزشیابی اساتید محترم

دانشجویان محترم :

جهت انجام ارزشیابی اساتید از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/02/۲۲ لغایت شنبه ۱۴۰۳/03/۲۶ سایت دانشگاه به آدرس http://hamava.mubabol.ac.ir  مراجعه و اقدام نمایید.

لازم به ذکر است درصورت عدم انجام ارزشیابی اساتید به صورت اتوماتیک ، دسترسی به انتخاب واحد دانشجو در نیمسال بعدی امکان پذیر نخواهد بود.