فهرست

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته های کارشناسی و ارشد

برای اخذ دروس حوادث و بلایا و آشنایی با طب ایرانی و مکمل

در نیمسال اول (مهر) سال تحصیلی 1403-1402 به  سامانه ذیل مراجعه نمایید.

navid*vums*ac*ir

نام کاربری  :             شماره ملی 10 رقمی

پسورد           :       sp123456

فایل مربوط به تک درس