فهرست

جلسه ای با حضورجناب آقایان مهندسین مدیر عامل محترم شرکت ها جهت بررسی مسایل موجود در مسیر اجرای پروژه دانشکده پرستاری

جلسه ای با حضورجناب آقایان مهندس جعفری
مدیر عامل محترم   شرکت  مهندسین مشاور مهرزا و هیات همراه ( مهندس  ترحمی  مدیر اجرایی و مهندس  قربانی  مدیر فنی نظارت  )
مهندس  میر جلیلی
مدیر عامل محترم  شرکت  عمران بتن  آلتون   مدیر پروژه  بعنوان پیمانکار،مهندس میر فتاح مدیر کارگاه،مهندس ابراری سرپرست کارگاه
 باحضور ،مهندس خلخالی مهندس ناظر پروژه ومهندس توکلی مدیر پروژه ونماینده کارفرما از دانشگاه علوم پزشکی بابل ودر حضور  دکتر شمسعلی نیا رییس دانشکده وجناب اقای کیهانیان رییس امور عمومی ومالی دانشکده
جهت بررسی مسایل موجود در مسیراجرای پروژه  دانشکده پرستاری در اتاق ریاست تشکیل شد و راه حل هایی ارایه گردید وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.در پایان از محل پروژه نیز بازدید بعمل  آمد و در جهت تسریع در ساخت فاز اول دستورات لازم صادر شد.
در این جلسه از تلاش ها وپیگیریهای بی شایبه ومستمر وجهادی  جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم تنکابن،رامسر وعباس آباد در مجلس شورای اسلامی در جهت تامین ۱۲ میلیارد  بودجه در طی دو مرحله برای فاز اول پروژه تقدیر وتشکر   بعمل آید و اظهار امیدوار  ونیز درخواست گردید که این حمایت های جهادی همچنان مستمر باشد‌ وهمچنین ضمن تشکر از حمایت های جناب دکتر مظفر پور رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی در جهت اجرایی شدن ونیز استمرار پروژه ،پیگیریها وحمایت های ایشان را نیز در ادامه روند کار همچون گذشته  درخواست گردید.