فهرست

قابل توجه دانشجویان محترم:

به استحضار می رساند از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۴کلیه کلاس ها به صورت حضوری برگزار خواهد شد . تزریق سه دوز واکسن بویژه برای ساکنین خوابگاه ضروری می باشد .