فهرست

آیین کلنگ زنی ساخت دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

جناب آقای دکتر شمسعلی نیا رییس دانشکده پرستاری رامسر اعلام کرد پروژه دانشکده پرستاری که از پروژه های ملی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده، پس از سالها تلاش و پیگیری شبانه روزی به مرحله اجرایی رسیده در تاریخ ۲۱ بهمن کلنگ زنی خواهد شد.
-ایشان از زحمات و تلاش تمام مسئولین و مقامات دست اندرکار بویژه جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم  به جهت اقدام مهم و حیاتی دریافت مجوز کمیسیون ماده ۲۳ و تامین بودجه ۵ میلیارد تومانی ، فرماندار محترم  جناب آقای آزاد ، شهرداران و اعضای شورای شهرو روسا ومعاونان اداره میراث فرهنگی.گردشگری وصنایع دستی شهرستان و استان  تقدیر و تشکر نمودند

-وی همچنین از رؤسای سابق و  جناب دکتر مظفرپور رییس محترم  دانشگاه علوم پزشکی بابل، معاونین، مدیران و همکاران ایشان که مساعدت ویژه برای پشتیبانی در جهت تحقق این پروژه نمودند و نیز از پیگیرهای روسای سابق  ونیز  ویژه از تلاش های شبانه روزی  همکاران دانشکده پرستاری رامسر تقدیر و تشکر نمودند.

-این پروژه با زیربنای ۵۳۰۰مترمربع در دو طبقه و با بودجه ۹۰۰ میلیارد ریال انشاالله در طی سه سال در فضای زمین ۵ هکتاری دانشگاه علوم پزشکی بابل جنب خوابگاه دانشجویان دانشکده ساخته خواهد.