فهرست

قابل توجه دانشجویان عزیز

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند کلیه کارآموزیها بدلیل شرایط فوق قرمز در رامسر تا اطلاع ثانویه برگزار نمی گردد.

 

                                                                                                                                                آموزش دانشکده