فهرست

اطلاعیه شروع ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

به اطلاع دانشجویان عزیز می­رساند دروس تئوری وکارآموزی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹از تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ شروع می­ شود. دانشجویان جهت حضور در مراکز بهداشتی و بالینی موظفند حداکثر سه روز قبل از شروع تاریخ نامبرده گواهی سلامت فردی خود را أخذ نموده و در زمان حضور در دانشکده به آموزش تحویل نمایند.

                                                                          آموزش دانشکده