فهرست

قابل توجه دانشجویان المپیاد

قابل توجه دانشجویان

امتحان المپیاد دانشجوئی در رشته­ های مختلف روز دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۸رأس ساعت ۱۴در دانشکده برگزار می­ گردد.