فهرست

برگزاری کارگاه فرهنگی توسط جناب آقای دکتر یدالله پور با موضوع"مفهوم شناسی کرامت در نظام سلامت از منظر سیره نبی(ص)" با حضور اعضاء هیأت علمی و مربیان دانشکده.