فهرست

برگزاری کارگاه « روشهای تدریس ( اصول گفتگو در کلاس درس)» و کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM)

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات کارگاه هایی با عنوان « روش های تدریس ( اصول گفتگو در کلاس درس )» و « EBM» که در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید بصورت وبینار از ساعت ۱۰-۸ و ۱۴-۱۱ برای اعضای هیات علمی در دانشکده پرستاری برگزار گردید .