فهرست

قابل توجه دانشجویان عزیز برای انتخاب دانشجوی نمونه کشوری

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی کارشناسی ارشد ، چنانچه دارای معدل بالای ۱۶هستید بر اساس آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه از تاریخ 20 مهر لغایت ۴آبان ماه سال ۱۳۹۸جهت ثبت نام در سایت

nemooneh.behdasht.gov.ir

مراجعه نموده ، اقدام نمایید. چنانچه در مورد تکمیل اطلاعات خود مشکل داشتید به مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی سرکار خانم نوابی مراجعه نمایید.