فهرست

آغاز ثبت نام دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

قابل توجه دانشجویان محترم

لطفا" جهت ثبت نام، امروز سه شنبه مورخ 16/8/96 تا ساعت 16 به دفتر پژوهش دانشکده مراجعه نمایند