صفحه نخست

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان در نیمسال اول 97-96

25 اردیبهشت تا 25 خرداد 96 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم - 27 خرداد تا 10 تیر ماه 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو - 11 تیر تا 31 تیر ماه 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء - 1 مرداد تا 15 مرداد 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو - 16 مرداد تا 5 شهریور 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 


گروه خبر:               تعداد

شهادت حضرت امام علی (ع) تسلیت باد

خرمشهر را خدا آزاد کرد(امام خمینی)

روز معلم بر اساتید محترم ، دلسوزان عرصه علم ودانش ومعرفت وایثار مبارک

یاد استاد مطهری گرامی باد. روز معلم بر اساتید عالم ، محقق ومشفق مبارک باد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد