فهرست

افتتاح طرح های توسعه فضاهای آموزشی توسط ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل وهیات ریسه وفرماندار محترم رامسر

در این دیدار ساختمان جدید آموزشی پژوهشی دانشکده به وسعت 450 متر مربع در سه طبقه توسط فرماندار و ریاست محترم دانشگاه افتتاح گردید که مورد بهره بهره برداری قرار خواهد گرفت. سپس از دو ساختمان ساخته شده ودر آستانه بهره برداری جهت اسکان اساتید مدعو ونیز از بخش های مختلف خوابگاه دانشجویان دختر بازدید بعمل آمداز فعالیت های مربوطه در این بخش ها توسط فرماندار وریس دانشگاه علوم پزشکی بابل تقدیر وتشکر شد.

دیدار جناب آقای دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل وهیات ریسه دانشگاه

دیدار جناب آقای دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل وهیات ریسه دانشگاه و آقای آزاد فرماندار رامسر،دکتر حلاجیان ریس شورای شهر رامسر از دانشکده پرستاری رامسر وافتتاح طرح های توسعه فضای آموزشی پژوهشی،اداری دانشکده

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « تأثیر ورزش های ایروبیک و مقاومتی بر سازگاری جسمی - روانی سالمندان مرد مبتلا به نارسایی قلبی »برگزار شد .