صفحه نخست

جلسه آموزشی دانشجویی ایدز

جلسه آموزشی دانشجویی ایدز

با توجه به پیشنهاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان رامسر در راستای همکاریهای بین بخشی در مبارزه با بیماری ایدز ، سمینار آموزشی دانشجویی در مورد ایدزتوسط اعضای کمیته علمی دانشکده در تاریخ 95/12/16و با سرپرستی سرکار خانم نوابی مسوول پژوهش دانشکده برگزار گردید. 

 


گروه خبر:               تعداد

سال نو بر کلیه همکاران محترم هیات علمی، همکاران محترم ودانشجویان محترم مبارک باد