[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  شرکت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جناب آقای دکتر ربیعی به همراه هیأت رئیسه محترم در جلسه کار گروه در محل فرمانداری
...    بيشتر »
شنبه 29 آذر 1393 ساعت 14:37
  تشکیل هیأت رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل در دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر
...    بيشتر »
شنبه 29 آذر 1393 ساعت 14:32
  شرکت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل در شورای اداری شهرستان رامسر
...    بيشتر »
شنبه 29 آذر 1393 ساعت 14:27
  مراسم شب اربعین
...    بيشتر »
چهار شنبه 26 آذر 1393 ساعت 12:0
  تقویم پیشنهادی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 94-93 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
نبمسال اول انتخاب واحد شنبه 15/6/93 لغایت دوشنبه 17/6/93 شروع و پایان کلاسها شنبه 22/6/93لغایت چهارشنبه 17/10/93 حذف و اضافه برای دروس شنبه 5/7/93لغایت یکشنبه 6/7/93 حذف اضطراری برای یک درس نظری سه شنبه 11/9/93لغایت چهارشنبه 12/9/93 مدت و تاریخ برگزاری امتحانات دوشنبه 22/10/93 لغایت سه شنبه 7/11/93 نبمسال دوم انتخاب واحد دوشنبه 6/11/93 لغایت چهارشنبه 8/11/93 شروع و پایان کلاسها دوشنبه 13/11/93 لغایت دوشنبه 25/3/94 حذف و اضافه برای دروس سه شنبه 28/11/93 لغایت چهارشنبه 29/11/93 حذف اضطراری برای یک درس نظری سه شنبه 22/2/94 لغایت چهارشنبه 23/2/94 مدت و تاریخ برگزاری امتحانات شنبه 30/3/94 لغایت شنبه 13/4/94 ...    بيشتر »
سه شنبه 18 آذر 1393 ساعت 10:31
 
 
 
 
 

 آدرس:رامسر- خيابان   - دانشكده پرستاري رامسر  تلفن : 5-2229591-0111  فاكس: 2290181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir