[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  تقدیم هدایا به پرستاران
...    بيشتر »
چهار شنبه 6 اسفند 1393 ساعت 1:54
  تقدیم هدایا به پرستاران
...    بيشتر »
چهار شنبه 6 اسفند 1393 ساعت 1:54
  حضور امام جمعه محترم ومعاون محترم وتنی چند از روسای ادارات در دانشکده پرستاری
...    بيشتر »
چهار شنبه 6 اسفند 1393 ساعت 1:53
  برگزاری مراسم روز پرستار در دانشکده پرستاری رامسر
...    بيشتر »
چهار شنبه 6 اسفند 1393 ساعت 1:51
  حضور فرمانده محترم سپاه ونمانیده محترم ولی فقیه در سپاه در دانشکده پرستاری
...    بيشتر »
چهار شنبه 6 اسفند 1393 ساعت 1:51
 
 
 
 
 

 آدرس:رامسر- خيابان   - دانشكده پرستاري رامسر  تلفن : 5-2229591-0111  فاكس: 2290181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir