[فارسی] [ English ]
فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  پذیرش 26 نفر کارشناس پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 93-92
پذیرش 26نفر کارشناس پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 پذیرش 25 نفر کارشناسی پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 پذیرش 30نفر کارشناس بهداشت عمومی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92...    بيشتر »
دو شنبه 15 مهر 1392 ساعت 10:29
  قبولی 5 نفر از فارغ التحصیلان این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 93-92
...    بيشتر »
دو شنبه 15 مهر 1392 ساعت 10:27
  امام زمان (عج):من آخرین وصی هستم و خداوند به واسط من بلا را از پیروان و شیعیان من دور می دارد
...    بيشتر »
دو شنبه 15 مهر 1392 ساعت 10:26
  دفترپایگاه خبری واطلاع رسانی وب دا دردانشگاه علوم پزشکی بابل راه اندازی شد
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل: با توجه به ضرورت راه اندازی یک مرکز اطلاع رسانی واحددرحوزه سلامت پس ازراه اندازی پایگاه خبری وب دا دروزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، دانشگا ههای علوم پزشکی سراسرکشوراقدام به طراحی وراه اندازی پایگا ههای استانی وب داکرده اند...    بيشتر »
چهار شنبه 17 اسفند 1390 ساعت 12:24
 
 
 
 
 

 آدرس:رامسر- خيابان   - دانشكده پرستاري رامسر  تلفن : 5-2229591-0111  فاكس: 2290181-0111  كدپستي: 47745-47176  Email: info@mubabol.ac.ir