فهرست

حضور جناب آقای شمس الدین حسینی نماینده مجلس و جناب آقای دکتر مظفرپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و سایر مدیران جهت هماهنگی پیشرفت فعالیت های اجرایی پروژه دانشکده

در خصوص هماهنگی های بیشتر در جهت پیشرفت پروژه دانشکده پرستاری رامسر‌ نشست شمس الدین حسینی، نماینده مجلس با حضور دکتر مظفر پور رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر  شبستانی منفرد معاون توسعه، مدیر   دفتر فنی و سایر هیئت همراه و ابراهیم شیرود عشوریان فرماندار , علی امینی شاد شهردار ،محسن کیهان ثانی رییس شورای اسلامی شهر رامسر و هیئت همراه در اتاق ریاست دانشکده پرستاری تشکیل شد.   

-  ابتدا دکتر مظفر پور از دکتر حسینی  بابت حضور در جلسه و حمایت ها، مساعدت ها و پیگیریهای صورت گرفته  در مورد پروژه تقدیر وتشکر نمودند و نیز  از حضور ،فرماندار ،شهردار رییس شورا و سایر حاضرین تشکر کردند.

- دکتر شمسعلی نیا رییس دانشکده پرستاری نیز از مساعدت ها و پیگیریهای جهادی دکتر حسینی تشکر وقدردانی نمودند و عنوان کردند که رفتار و اخلاق، عملکرد جهادی، پاسخ سریع  به درخواست های به حق و پیگیریهای بی وقفه وبی منت ایشان میتواند الگویی برای همه مدیران و نمایندگان مجلس باشد.

-وی تصریح کرد: اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه وبودجه،گرفتن ۱۲ میلیارد اعتبار و حل کردن مشکلات دیگر سر راه اجرایی شدن پروژه  از جمله فعالیت های ایشان هست که بصورت جهادی انجام شده است. ایشان همچنین از زحمات دکتر مظفر پور رییس محترم دانشگاه روسای سابق دانشگاه ودانشکده، جناب اقای شیرود عشوریان فرماندار  و جناب اقای امینی شاد  شهردار ,سحر خیز ر ییس   اداره میراث فرهنگی، کفاشی کارشناس مربوطه،کلیه مدیران سابق  که سهمی در اجرایی شدن پروژه داشتند  و از  تلاش ها ی همکاران دانشکده بویژه اقای کیهانیان  رابط پروژه با دانشگاه که پیگیری مستمر شبانه روزی در این خصوص   دارند تشکر وقدردانی نمودند.

- دکتر حسینی نیر ضمن تشکر از ریاست دانشگاه بابل و همه دست اندرکاران از تلاش های شبانه روزی و متعهدانه و دلسوزانه وخالصانه رییس دانشکده  تقدیر و تشکر نمود و گفت:  وجود هر چه قویتر مراکز آموزشی خصوصا دانشکده پرستاری با قدمت ۴۰ ساله موجب  افتخار و پیشرفت شهر میباشد و باید از هویت این دانشکده صیانت شود و اجرای سریع  پروژه میتواند به این اهداف جامع عمل بپوشاند.

- دکتر علی امینی شاد شهردار رامسر نیز در مورد موارد مطرح شده توسط رییس دانشگاه بابل توضیحاتی ارائه نمودند‌ و قول مساعدت طبق فرایند قانونی را دادند.

 - شیرود عشوریان فرماندار رامسر نیز ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های جمعی برای اجرایی شدن پروژه افزود: نوع مساعدت  را در جهت  پیشرفت  پروژه خواهند داشت.

-پس از پایان جلسه دکتر حسینی به اتفاق  رییس دانشگاه و رییس دانشکده وهیات همراه از  محل پروژه دانشکده پرستاری رامسر بازدید نموده و در جریان پیشرفت کار قرار گرفته و رهنمودهای لازم را ارائه نمودند.