فهرست

عناوین پایان نامه ها-ارشد داخلی جراحی

لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) رامسر

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

۱

سبحان رحیمی اسبو

استاد راهنما اول:دکتر زهرا فتوکیان

استاد راهنما دوم:دکتر فاطمه غفاری

مشاور: دکتر حسینعلی نیکبخت

 

ارتباط عدم اطمینان و ترس از بیماری و درمان با وضعیت تغذیه‌ای در بیماران تحت درمان با همودیالیز

Abstract

۱۴۰۲/۷/۱

۲

مژده طاهری افشار

 استاد راهنما اول:دکتر سپیده محمدی

استاد مشاور: دکتر عباس شمسعلی نیا

تاثیر آموزش و یادآوری وضعیت ارگونومیک بررعایت رفتارهای مبتنی بر پیشگیری از اختلالات اسکلتی عضلانی دانشجویان پرستاری

Abstract

۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۳

عاطفه علیزاده

اساتید راهنما

دکتر زهرا فتوکیان

استاد مشاور

دکتر علی پورحبیب

 

 

مقایسه ی تاثیر اجرای مدل تحویل شیفت SBAR با روش تحویل پرستاری تعدیل شده بر میزان کیفیت تحویل و درک پرستار از تحویل شیفت در بخش اورژانس

Abstract

۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴

ملیحه ایزانلو

استاد راهنما

دکتر عباس شمسعلی نیا

اساتید مشاور

دکتر سپیده محمدی

بررسی تاثیر افشای هیجانی نوشتاری بر رفتارهای بهداشتی و احساس تنهایی در مراقبان خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان

Abstract

۱۴۰۳/۳/۲۱