فهرست

اسامی دانشجویان ارشد سالمندی

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

اشکان  احمدپور

a.ahmadpoor@mubabol.ac.ir

۲

مجتبی  غلامعلی تبار

m.gholamali@mubabol.ac.ir

۳

زهرا   عزدانلو

z.ozdanloo@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

محمد امین شهرباف

Ma.shahrbaf@mubabol.ac.ir

۲

سمیه خجیر

s.khajir@mubabol.ac.ir

۳

سمیرا هدایتی

s.nedayati@mubabol.ac.ir

۴

مهدی نوری

m.noori@mubabol.ac.ir

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

فاطمه          آرمیده

f.armideh@mubabol.ac.ir

۲

خاطره         محمدامینی

kh.mohamadamini@mubabol.ac.ir

۳

محمدباقر     اکبرپور

m.akbarpoor@mubabol.ac.ir

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۹-۹۸

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

زهرا    اشکورفرجی

Z.eshkevarfaraji@mubabol.ac.ir

۲

آرزو حسنی

a.hasani@mubabol.ac.ir

۳

فریبا حیدریان

f.heydraian@mubabol.ac.ir

۴

کتانه فرخ منش

k.farokhmanesh@mubabol.ac.ir

۵

ریحانه کارگر نیاول

r.kargar@mubabol.ac.ir

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۸-۹۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

سیده فاطمه زهرا منافی فر

z.monafifar@mubabol.ac.ir

۲

معصومه نادر نژاد موزیرجی

m.nadernejad@mubabol.ac.ir

۳

سودابه لطفی پلنگی

s.lotfi@mubabol.ac.ir

۴

فتانه سبزعلی پور

f.sabzalipour@mubabol.ac.ir

۵

سیده عادله حسینی

a.hoseyni@mubabol.ac.ir

۶

الهه نجاتی

e.nejti@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

پیمان اصل ایرانلو

p.asleranlo@mubabol.ac.ir

۲

فرزانه دیده ور

f.didehvar@mubabol.ac.ir

۳

فاطمه سرابی

f.sarabi@mubabol.ac.ir

۴

مهدی حلاجیان

m.halajian@mubabol.ac.ir

۵

زینب گلیج

z.goleyj@mubabol.ac.ir

۶

فاطمه لاریجانی

f.larijani@mubabol.ac.ir

۷

نرجس خارستانی

n.kharestani@mubabol.ac.ir

۸

موسی کوهساری

m.kohsari@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۶-۹۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

شراره خلیلی

sh.khalili@mubabol.ac.ir

۲

نیره جعفری شیروانی

n.jafari@mubabol.ac.ir

۳

شهربانوثابت مقدم

sh.sabetghadam@mubabol.ac.ir

۴

عصمت نوربخش

s.nourbakhsh@mubabo.ac.ir

۵

مریم صادقی

maryam.sadeghi@mubabol.ac.ir

۶

ساجده فلاح پور

s.fallahpour@mubabol.ac.ir

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۵-۹۴

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

زهرا       سام خانیانی           

Z.Samkhanian@mubabol.ac.ir

۲

راضیه     ترابی چافجیری      

R.Torabi@mubabol.ac.ir

۳

مجتبی     مرادی پینوندی

M.Moradi@mubabol.ac.ir

۴

علی         پورحبیب               

a.Pourhabib@mubabol.ac.ir

 

 

 

 

 

دانشجویان ورودی نیمسال اول ۹۴-۹۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

ایمیل دانشگاهی

۱

مهدی       رستمی

m.rostami@mubabol.ac.ir

۲

عاطفه       علیپور

a.alipour@mubabol.ac.ir

۳

اعظم        سهرابی

a.sohrabi@mubabol.ac.ir

۴

مهرناز    منتظری

z.montazeri@mubabo.ac.ir

۵

سکینه     پرورشان 

s.parvareshan@mubabol.ac.ir

۶

رقیه       اسلامی

r.eslami@mubabol.ac.ir