فهرست

دفتر نهاد رهبری در دانشکده

دفتر نهاد رهبری در دانشکده                          حضرت حجت الاسلام والمسلمین عبدالوهاب فرید

 

-      تبیین مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی از طریق جلسات سخنرانی ، بحث و مناظره و نشر مقالات و جزوات و مانند آن

-      انجام دادن مسئولیت های روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تنظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی .

حضور فعال در میان دانشجویان به منظور راهنمایی و ارشاد فکری و اخلاقی و پاسخگویی به مسائل شرعی

- هدایت تشکلها و نهادها و حرکت های اسلامی دانشجوئی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاهها

- بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز در دانشگاه

- نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزشهای انقلاب در امور اداره ی دانشگاهها ، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی مراکز هنری و ورزشی و خوابگاه های دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه

- بررسی مقررات آئین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی و مراکز آموزشی عالی از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی