فهرست

کارشناس امور آموزشی

 

 

نام و نام خانوادگي

 مریم تقی مشایی

سمت

کارشناس امور آموزشی

مدرک و رشته تحصیلی  

فوق لیسانس مدیریت تحول

شماره تماس- فکس

۰۱۱۵۵۲۲۵۱۵۱-۵۵۲۲۲۴۲۳

شماره داخلی

۲۲۱

پست الکترونیک

Mashaei.maryam@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف :

۱- تشکیل و تکمیل پرونده حق التدریس برای هر استاد و تنظیم قرارداد بر اساس ابلاغ اساتید در هر نیمسال تحصیلی

۲- تهیه لیست حضور و غیاب دانشجویان و پوشه کلاسها ( تئوری ، کارآموزی ، پراتیک و آزمایشگاهی ) قبل از شروع هر نیمسال

۳- هماهنگی با نمایندگان کلاسها ( دانشجویان ) جهت امور مربوط به کلاسها

۴- هماهنگی ، پیگیری ، پاسخگویی و تهیه برنامه ایاب و ذهاب اساتید مدعو و دانشجویان ( خوابگاهی ، بیمارستانها ، آزمایشگاهها و ... )

۵- اطلاع رسانی مناسب  مقررات و دستورالعمل های آموزشی وزارتخانه ، دانشگاه  در بورد های مربوطه

۶-  هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید و گزارش غیبت ، تأخیر و تعجیل و عدم تشکیل کلاس به معاونت.

۷- کنترل و نظارت کلاس ها از نظر سیستم گرمایشی ، سرمایشی ، روشنایی ، وسایل کمک آموزشی و سایر موارد و در صورت نقص فنی پیگیری برای رفع مشکل

۸- کنترل و نظارت زمان ورود و خروج دانشجویان به بالین و بررسی زمان حرکت سرویس ها

۹- همکاری با سایر کارشناسان آموزشی جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود

۱۰- کمک به برگزاری امتحانات پایان ترم و امتحانات حذفی و میان ترم به عنوان ممتحن

۱۱- نیاز سنجی از اساتید جهت وسایل مورد نیاز واحد سمعی بصری و کنترل واحد