فهرست

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام تحصیلی ومسکن

اطلاعیه

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام وام تحصیلی ومسکن نیمسال دوم 98-97 حداکثر تا تاریخ 97/11/20به سایت صندوق رفاه مراجعه نمایند.

                                                          امور دانشجویی