فهرست

جشن فارغ التحصیلی دو گروه از دانش آموختگان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

جشن فارغ التحصیلی دو گروه از دانش آموختگان دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر

زمان : شنبه پانزدهم اردیبهشت سال هزار و سیصدو نود و هفت

ساعت : پانزده الی هجده

مکان : سالن آمفی تئاتر شهدای هفتم تیر شهرستان

همراه با برنامه های متنوع و شاد

تقدیر از برترین های علمی - فرهنگی

سرویس ایاب و ذهاب از محل دانشکده ساعت دو بعد از ظهر برقرار می باشد