فهرست

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی خانم راضیه ترابی چافجیری

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی با عنوان « بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان »  برگزار شد .

این پایان نامه توسط  سرکار خانم راضیه ترابی  دانشجوی فارغ التحصیل  دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر و با راهنمایی  خانم هنگامه کریمی و خانم  فاطمه شیرین کام  انجام شد .