فهرست

مراسم گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان

مراسم گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان در تاریخ 8/6/96 توسط فرماندارو اداره ارشاد در هتل پارسیان برگزار گردید .

مراسم گرامیداشت هفته دولت و تجلیل از کارمندان نمونه ادارات شهرستان در تاریخ 8/6/96 توسط فرماندارو اداره ارشاد در هتل پارسیان برگزار گردید .

در این مراسم ، امام جمعه محترم و فرماندار محترم سخنرانی کردند و سپس از کارمندان و مسئولین نمونه شهرستان تقدیر بعمل آمد . کارکنان نمونه دانشکده  که مورد تفدیر قرار گرفتند 1-  آقای بیژن احمدزاده کارشناس محترم دانشکده  2- آقای علی شیرود عیسایی 3- آقای محمد صفامنش