فهرست

برگزاری اردوی زیارتی - سیاحتی دانشجویان پسر دانشکده پرستاری رامسر به مشهد مقدس

برگزاری اردوی زیارتی - سیاحتی دانشجویان پسر دانشکده پرستاری رامسر به مشهد مقدس

برگزاری اردوی زیارتی - سیاحتی دانشجویان پسر دانشکده پرستاری رامسر به مشهد مقدس

اردوی زیارتی سیاحتی دانشجویان پسر دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر به شهر مقدس مشهد در تیر ماه 1396 برگزار گردید در این اردو که به مدت پنج روز به طول انجامید دانشجویان علاوه بر زیارت حرم مقدس آقا امام رضا (ع) از اماکن زیارتی و شهرهای تاریخی استان خراسان رضوی دیدن نمودند