فهرست

اطلاعیه دعوت نامه به جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی مرادی و خانم راضیه ترابی

بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید گرامی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی مرادی پینوندی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان " بررسی تاثیر برنامه خود مدیریتی مدل 5آ بر خود کارآمدی سالمندان مرد مبتلا به پرفشاری خون " در روز شنبه مورخ 1396/10/16 از ساعت 9/30 لغایت 10/30 و همچنین جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه ترابی چافجیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان" بررسی تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر شادکامی سالمندان " در همین مورخه از ساعت 10/30 لغایت 11/30 در محل سالن مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا (س) رامسر برگزار خواهد شد ، شرکت شما موجب خرسندی ما خواهد بود.