فهرست

جلسه تودیع و معارفه مسئول حراست دانشکده پرستاری

 

طی مراسمی در روز چهارشنبه  مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ با حضور رئیس ، معاون و جمعی  از همکاران محترم دانشکده، جناب آقای یدالله نیا و جناب آقای بابایی از حراست دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد. در این مراسم جناب آقای محمود محمدی بعنوان مسئول حراست دانشکده معارفه گردید و از زحمات جناب آقای فریدون کیهانیان تقدیر و تشکر بعمل آمد.