فهرست

اتمام فاز اول ساخت پروژه دانشکده پرستاری و مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر

طی نشستی در روز جمعه مورخ 1403/2/7 با حضور معاون محترم توسعه و مدیریت منابع، مدیر مالی و مدیر پشتیبانی دانشگاه، مدیر عامل شرکت پیمانکار و شرکت مشاور، جناب آقای زبرجد از طرف جناب آقای دکتر حسینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و مسئولین دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد و پس از انجام مذاکره و تسویه حساب مالی با پیمانکار، اتمام فاز اول پروژه اعلام و طی صورت جلسه تحویل گرفته شد.

مقرر شد پیگیریهای لازم برای برگزاری مناقصه برای شروع فاز دوم پروژه انجام گردد.