فهرست

بازدید آقای دکتر رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از پروژه دانشکده

در روز شنبه ۹/۲/۱۴۰۲آقای دکتر مظفرپور رئیس محترم دانشگاه به همراه آقای دکتر رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، آقای دکتر حسینی نماینده محترم مردم رامسر و اقای دکتر شیرود عشوری فرماندار محترم شهرستان رامسر و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از پروژه ساخت دانشکده بازدید کرده و قول مساعدت ویژه برای تسریع در روند ساخت و تکمیل پروژه داده شد.