فهرست

حضور آقای مهندس دلاورنیا نماینده محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت جهت پیگیری میزان پیشرفت پروژه دانشکده پرستاری رامسر

حضور آقای مهندس دلاورنیا نماینده محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت جهت پیگیری میزان پیشرفت پروژه دانشکده پرستاری رامسر

در این دیدار جناب آقای مهندس دلاورنیا نماینده محترم دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت ، مهندس توکلی کارشناس طرح های عمرانی اداره منابع فیزکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، مهندس ترحمی مشاور پروژه از شرکت مهندسین مشاور مهرزا به همراه رییس دانشکده سرکار خانم شیرین­کام و رییس اداره امور عمومی و مالی دانشکده جناب آقای کیهانیان از پروژه بازدید کردند و جلسه ای جهت پیگیری اعتبارات پروژه برگزار گردید.