فهرست

جلسه آشنایی با المپیاد دانشگاهی

بدینوسیله باطلاع کلیه ثبت نام کنندگان در المپیاد دانشگاهی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل می رساند جلسه توجیهی جهت چگونگی آمادگی برای این المپیاد با حضور آقای دکتر نصرالله پور در دانشکده پرستاری رامسر ساعت 14-12 در مورخ 96/10/6 برگزار می گردد .