فهرست

اطلاعیه بنیاد نخبگان استان مازندران

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند جهت شرکت در فراخوان توسعه فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی ( طرح شهید وزوایی ) تا تاریخ 1401/4/15به سایت sina.bmn.ir مراجعه نموده و ثبت نمایید.

 

ضمناً پیوست زیر را با دقت مطالعه نمائید