فهرست

اطلاعیه مهم انتخاب واحد کلیه دانشجویان گرامی نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند انتخاب واحد کلیه دانشجویان  از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ و تاریخ حذف و اضافه از ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ انجام می گردد . لازم بذکر است نام درس، شماره درس و گروه جهت انتخاب واحد الزامی است . جهت مشاهده نام درس همراه با واحد و کد درس آدرس زیر قابل دسترسی می باشد .

 

سایت دانشکده پرستاری رامسر ----- معاونت آموزش ----- امور آموزشی----- نام درس همراه با واحد و کد