فهرست

درخشش دو نفر از اعضای هیات علمی دانشکده و چهادهمین جشنواره شهید مطهری

در چهاردهمین جشنواره شهید مطهری کشوری ( بمناسبت روز استاد) سرکار خانم زهرا جنت علیپور بعنوان استاد نمونه منتخب و سرکار خانم نسرین نوابی منتخب فرآیند برتر تحت عنوان « استراتژی اثر بخش در تدریس واحد مراقبت های جامع پرستاری در بخش ویژه : راهکاری موثر در زمان شیوع بیماری کوید۱۹ » اعلام گردیدند. و سلامتی و توفیق روزافزون اعضای هیات علمی منتخب را از خداوند منان خواستاریم.

                                                                                                                     روابط عمومی دانشکده