فهرست

قابل توجه دانشجویان ترم ۶و ۸ پرستاری

جهت شرکت درآزمون مجازی طب سنتی به وب سایت آزمون دانشگاه علوم پزشکی مجازی به آدرس https://exam.vums.ac.ir  می توانید سیستم برگزاری آزمون دانشگاه را ملاحظه فرمایید.

نام کاربری و رمز عبورشما به سامانه آزمون هر دو کدملی و برای دانشجویان اتباع بیگانه شماره پاسپورت می باشد.