فهرست

شروع به کارآموزی دانشجویان در واحدهای بالین

درآستانه شروع کارآموز ها و کارورزی های دانشجویان صبح روز سه شنبه ۹۹/۶/۲۵آقای دکتر شمسعلی نیا رئیس دانشکده به همراه معاون محترم آموزشی و رییس محترم اداره امور عمومی و مالی و مسئول محترم امور فرهنگی دانشجویان با حضور در دفاتر پرستاری بیمارستان های شهید رجایی تنکابن و امام سجاد(ع) رامسر، ضمن تقدیر و تشکر از مدافعان سلامت در ایام پاندمی کرونا ، نیز از همکاری و تعامل بیمارستانها و خصوصا" دفاتر پرستاری و مجموعه پرستاران در جهت آموزش بالینی دانشجویان تقدیر و تشکر نمودند. در این دیدارها ، در زمینه مقدمات حضور دانشجویان و نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی تبادل نظر شد و جمع بندی نهایی بعمل آمد .

در پایان هر جلسه لوح تقدیر به نمایندگی از پرستاران به رئیس خدمات پرستاری بیمارستان شهید رجایی تنکابن سرکار خانم نعمتی و نیز یک سوپروایزر و سرپرستار و نیز رئیس خدمات پرستاری بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر سرکار خانم یوسف رمکی و یک سرپرستار و سوپروایزر به نمایندگی از سرپرستاران و سوپروایزران و پرستاران بخش ها اهداء گردید.

همچنین رئیس دانشکده به همراه مدیران نامبرده ضمن حضور در دفتر رییس بیمارستان امام سجاد (ع) ضمن تبریک به رییس جدید جناب آقای دکتر هادیزاده و اعلام همکاری و تعامل با ایشان از خدمات ارزنده و تعامل خوب رئیس قبلی بیمارستان جناب آقای دکتر صارمی تقدیر و تشکر نمودند.

 لازم به ذکر است کارآموزی ها و کارورزی دانشجویان با اولویت دانشجویان ترم های بالاتر از روز شنبه ۲۹شهریور شروع خواهد شد.