فهرست

درخشش دانشکده پرستاری رامسر در جشنواره شهید مطهری

جشنواره شهید مطهری با حضور روسا و معاون های آموزشی  دانشکده های دانشگاه در اتاق شورای معاونت آموزشی برگزار گردید

در این جلسه معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر خیرخواه ضمن تسلیت ایام و با عنوان این که جشنواره امسال بدلیل شیوع بیماری کرونا برگزار نگردید، از تمام اساتید تقدیر و تشکر نمودند. سپس لوح تقدیر به نفرات برتر فرآیند های آموزشی، استاد برتر ، بازنشستگان و ایده های برتر تحویل روسای دانشکده ها به نمایندگی از اعضای هیات علمی مربوطه قرار گرفت.

در این مراسم دو فرآیند خانم نوابی عضو محترم هیات علمی دانشکده که بعنوان برتر انتخاب شده بود معرفی گردید و لوح تقدیر تقدیم گردید. سپس لوح تقدیر به خانم الهه رشوند بعنوان ارائه کننده ایده برتر دانشگاه اهداء گردید، همچنین لوح تقدیر به آقای دکتر شمسعلی نیا بعنوان استاد نمونه سال ۱۳۹۸ دانشکده و ارتقاء  به مرتبه دانشیاری اهداء گردید