فهرست

اطلاعیه ورود به خوابگاه

به اطلاع دانشجویان خوابگاه می رساند که خوابگاه از تاریخ ۹۹/۳/۱۵ ساعت ۱۴ عصر باز می باشد. لازم به یادآوری است جهت ضد عفونی کردن
اتاق ها برای دانشجویان گروه جدید زمان تحلیه خوابگاه حداکثر ساعت ۱۶ عصر آخرین روز کارآموزی می باشد .